Историческият музей в Дългопол е създаден през 1948 г. като училищна сбирка от началния учител Димитър Иванов Златарски. През 1975 г. музеят получава статут, а през 1985г. в центъра на Дългопол е построена нова функционална сграда. В резултат на научна и събирателска дейност през годините във фондохранилищата на музея са постъпили огромен брой материали от територията на Дългополската и съседните общини. По своето количество, разнообразен характер и хронологически обхват, по научна и художествена стойност, те правят музея един от големите и интересни в страната.Новини


Съобщения

Данни за контакт

Исторически музей гр.Дългопол

адрес:
ул.

тел.

e-mail: info@museum-dalgopol.com

Всички права запазени! ©Исторически музей Дългопол
Suzara web design