Полезна информация - История на Аспарухово


Овчага – Ченге – Аспарухово - това са имената на най- старото селище в общината. За пръв път името Овчага се среща у византийския писател и хронист Мануил Фил, като име на старобългарска крепост. По време на турското нашествие местното население пазело проходите и това до голяма степен е причина да се запази уникалния фолклор и традиции на селището. Училище е създадено от Димитър Събев- пръв учител и свещеник през 1851г., третото училище в обширната Провадиййска околия. Църквата „Св. Петка Параскева” е построена през 1856г. от майстори от гр. Охрид. Иконите са поръчани на художника от Габрово Иванчо Хадживасилев и са заплатени от местните занаятчии.

По- голямата част от селищата в общината са заселени от колонисти от с. Аспарухово в годините непосредствено преди Освобождението и слаед това. Изцяло заселени от аспаруховци са селата Комунари, Боряна, Сладка вода, Красимир.

Край с. Аспарухово през 1876 г. загива войводата от Тревненската чета Христо Николов Патрев. Сега в местността Трънлвата стока се издига паметник в негова чест.

Всички права запазени! ©Исторически музей Дългопол
Suzara web design