Музеят - Информация


Историческият музей в Дългопол е създаден през 1948 г. като училищна сбирка от началния учител Димитър Иванов Златарски. През 1975 г. музеят получава статут, а през 1985г. в центъра на Дългопол е построена нова функционална сграда. В резултат на научна и събирателска дейност през годините във фондохранилищата на музея са постъпили огромен брой материали от територията на Дългополската и съседните общини. По своето количество, разнообразен характер и хронологически обхват, по научна и художествена стойност, те правят музея един от големите и интересни в страната. В археологическия отдел са обхванати всички епохи- от палеолита до Късното средновековие. Изключителна ценност за цялата археологическа наука са оръдията на труда, съдовете, оръжията, култувата пластика от неолита, халколита и бронзовата епохи, открити при проучването на еднослойните селища „Усое”-1 и „Усое „-2 при с. Аспарухово, селищните могили при селата Сава, Цонево и Голямо Делчево. Неолитното селище „Усое” съществува от VІ хилядолетие пр.Хр., от така наречения „открит тип”, върху стара речна тераса. Савенската халколитна селищна могила дава името на енеолитната култура „Сава”, съществувала през V хилядолетие пр.Хр., проучена през 50- те години на миналия век. Там са открити изящни керамични съдове от финопречистена глина, в това число многоцветна, с бяла орнаментика, изработени с изключително майсторство каменни, кремъчни и костени оръдия на труда. Проучено е трако- римско светилище на тракийския бог- конник „Херос” с мраморни, каменни и керамични релефи от ІІІ - ІV век. Римската епоха е представена от колективни находки на железни сечива и оръжия, бронзови и сребърни монети, бронзова пластика. Извършени са спасителни разкопки на славянско селище с 15 землянки, в които са открити глазирани керамични съдове и голяма находка от славянски земеделски сечива.

В етнографския отдел на музея са показани бита и културата на населението от този край от ХІХ и началото на ХХ век. Могат да се видят експонати, илюстриращи поминъка- земеделие, животновъдство, лов и риболов, занаяти, традиционни облекла и накити, обредни практики....

Всички права запазени! ©Исторически музей Дългопол
Suzara web design