Полезна информация - Църкви и манастири


Най-ранната църква в нашия край е от византийска крепост в местността „Дар боаз” край с. Камен дял. Въз основа на откритите находки се датира към V - VІ век. Тя е малка, едноабсидна и полувкопана в земята. В олтара и е иззидан с тухли кръщелен басейн.

В района съществуват няколко скални манастира. През ХІІ - ХІV век монасите - исихасти намират покой в манастирите при селата Рояк и Комунари. В песъкливата скала, западно от с. Рояк монасите са издълбали църква и килии, в които прекарват отшелническия си живот.Не се знае името на този манастир, но са запазени два ктиторски надписа от времето на цар Михаил ІІ Асен /1246 - 1256/ и цар Иван Александър /1331-1371/. В манастира са открити глинени съдове, кръстчета и пощенска стрела за кореспондиране с населението от подножието. Скален манастир „Св. Петър” се намира в скалите, северно от с. Комунари. От него са запазени дървени предмети на бита, части от стълба, конструкция на стан, остатъци от тъкани, рогозки и храна.

В околностите на с.Аспарухово, на 2 км. югозападно от селото са открити основите на късносредновековен манастирски комплекс „Св Атанасий”. От проведените разкопки през 60- те години на миналия век става ясно, че манастирът е съществувал от ХІІ до ХVІІ век. Показател за сравнително късната датировка е откритата там светла глазирана сграфито керамика и един много интересен и рядък триделен съд.

Всички права запазени! ©Исторически музей Дългопол
Suzara web design